Kurs języka angielskiego ESOL za darmo.

Masz ponad 19 lat i nie pracujesz w chwili obecnej? Jeśli spełniasz te kryteria zapisz się na darmowy kurs języka angielskiego ESOL.

Doncaster Chinese Learning & Resource Centre zaprasza na darmowy kurs językowy ESOL.  Oferta obejmuje nauk? angielskiego na poziomach Entry 1-3. Uczestnicz?c w zaj?ciach masz szans? podtrzyma? kontakt z j?zykiem angielskim podczas gdy nie pracujesz jak i nauczy? si? nowych rzeczy. Na kursie rozwiniesz umiej?tno?? pos?ugiwania si? j?zykiem angielskim, dowiesz si? jak napisa? CV oraz zapoznasz si? z przepisami BHP.

Jeśli jesteś zainteresowany kursem skontaktuj się z Lai pod numerem telefonu 01302 768 830.

Wi?cej informacji na stronie https://www.dclc.org.uk/

Doncaster Chinese Learning
& Resource Centre

37 Bennetthorpe
Doncaster, DN2 6AA

Zapisy przyjmowane s? do dnia 28 marca 2008r.