Zmiana nazwiska w UK: Procedury, Koszty i Kogo Powiadomić

Zmiana nazwiska może być dla wielu osób ważnym krokiem w życiu, niezależnie od przyczyny. W Wielkiej Brytanii istnieją różne procedury dotyczące zmiany nazwiska, w zależności od okoliczności. W tym artykule omówimy, jak można zmienić nazwisko po ślubie oraz jakie są inne możliwości zmiany nazwiska z innych powodów.

Zmiana nazwiska po ślubie w UK

Zmiana nazwiska po zawarciu małżeństwa jest jedną z najczęstszych przyczyn zmiany nazwiska w Wielkiej Brytanii. Jest to zazwyczaj stosunkowo prosty proces, ale wymaga pewnych formalności.

Para młoda po ślubie tzymająca plakietki z nowymi nazwiskami w UK

Co jest potrzebne do zmiany nazwiska po ślubie?

Aby zmienić nazwisko po ślubie w UK, nie trzeba przestrzegać skomplikowanych procedur prawnych. Wystarczy dostarczyć kopię świadectwa ślubu do odpowiednich instytucji, takich jak urzędy paszportowe, banki i urzędy podatkowe.

W większości przypadków instytucje te bezpłatnie zaktualizują nasze dane w swoich systemach.

Zmiana nazwiska z innego powodu niż zawarcie małżeństwa

Oprócz zmiany nazwiska po ślubie, istnieją również inne powody, dla których osoba może zdecydować się na zmianę swojego nazwiska w UK. Mogą to być na przykład osobiste preferencje, wybór nowego imienia lub nazwiska, czy też potrzeba dostosowania się do zmieniającej się tożsamości płciowej.

W takich przypadkach, osoba zainteresowana zmianą nazwiska musi podjąć pewne kroki, aby dokonać tej zmiany. Jednym z najczęstszych sposobów jest skorzystanie z tzw. „deed poll„, czyli dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska. Istnieją dwa rodzaje „deed poll” – „unenrolled” oraz „enrolled”. Różnią się one między innymi tym, czy nowe nazwisko jest rejestrowane publicznie czy też nie.

Osoba chcąca zmienić nazwisko może samodzielnie sporządzić „unenrolled deed poll”, jeśli ma ukończone 16 lat. Jest to stosunkowo prosty proces, który pozwala na zmianę dowolnej części nazwiska, dodanie lub usunięcie imion oraz nazwisk, czy też zmianę pisowni.

Natomiast, aby uzyskać „enrolled deed poll”, czyli zarejestrowany dokument zmiany nazwiska, należy złożyć wniosek do Królewskiego Sądu Sprawiedliwości (Royal Courts of Justice). Koszt takiego zarejestrowania to £48.32. Ta opcja jest dostępna dla osób pełnoletnich, które chcą dokonać zmiany nazwiska na stałe.

W przypadku zmiany nazwiska poza zawarciem małżeństwa, ważne jest również poinformowanie odpowiednich instytucji o zmianie. Mogą to być między innymi urzędy paszportowe, banki, urzędy podatkowe czy też pracodawcy. Posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości jest istotne nie tylko dla własnego komfortu, ale także dla uniknięcia problemów administracyjnych w przyszłości.

H2: Jak wygląda procedura zmiany nazwiska?

Procedura zmiany nazwiska w Wielkiej Brytanii może się różnić w zależności od wybranej metody oraz celu zmiany nazwiska. Poniżej przedstawiamy ogólny przegląd kroków, które należy podjąć podczas zmiany nazwiska.

Po pierwsze, jeśli zmiana nazwiska dotyczy zawarcia małżeństwa, wystarczy dostarczyć kopię świadectwa ślubu do odpowiednich instytucji, takich jak urzędy paszportowe, banki i urzędy podatkowe. W większości przypadków instytucje te zaktualizują nasze dane w swoich systemach bez dodatkowych formalności.

Jeśli chodzi o zmianę nazwiska z innych powodów niż ślub, można wybrać między sporządzeniem „unenrolled deed poll” lub złożeniem wniosku o „enrolled deed poll” w Królewskim Sądzie Sprawiedliwości. Po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu, należy powiadomić o zmianie nazwiska odpowiednie instytucje oraz zaktualizować swoje dokumenty tożsamości.

Ile kosztuje zmiana nazwiska w UK?

Koszty zmiany nazwiska w Wielkiej Brytanii mogą się różnić w zależności od wybranej metody oraz potrzebnych dokumentów. Oto przegląd podstawowych kosztów związanych ze zmianą nazwiska:

  • Zmiana nazwiska po ślubie: W przypadku zmiany nazwiska po zawarciu małżeństwa, nie ma dodatkowych opłat, chyba że zdecydujemy się na uzyskanie „enrolled deed poll”, za co trzeba zapłacić £48.32.
  • Zmiana nazwiska z innych powodów: Koszt sporządzenia „enrolled deed poll” wynosi £48.32.
  • Aktualizacja dokumentów tożsamości: Aktualizacja paszportu lub innych dokumentów tożsamości może być dodatkowo płatna, w zależności od indywidualnych wymagań instytucji wydającej dokument.

Kogo trzeba powiadomić o zmianie nazwiska?

Podczas zmiany nazwiska w Wielkiej Brytanii, istotne jest poinformowanie odpowiednich instytucji oraz osób o dokonanej zmianie. Oto lista podmiotów, które warto powiadomić o zmianie nazwiska:

  • Urzędy paszportowe: Aby zaktualizować nazwisko w paszporcie, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem paszportowym i dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska.
  • Banki i instytucje finansowe: Ważne jest, aby zaktualizować swoje dane osobowe w bankach i innych instytucjach finansowych, aby uniknąć problemów związanych z transakcjami finansowymi.
  • Urzędy podatkowe: Należy poinformować urzędy podatkowe o zmianie nazwiska, aby uniknąć problemów związanych z podatkami.
  • Pracodawcy: Jeśli jesteśmy zatrudnieni, warto powiadomić pracodawcę o zmianie nazwiska, aby zaktualizować nasze dane w dokumentach pracowniczych.

Jak zmienić nazwiska w HMRC?

Aby zmienić nazwisko w HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), należy skontaktować się z lokalnym biurem HMRC i dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska. Może to być na przykład „deed poll” lub świadectwo ślubu.

Zmiana nazwiska w paszporcie

Aby zmienić nazwisko w paszporcie, należy skontaktować się z odpowiednim urzędem paszportowym lub konsulatem i dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające zmianę nazwiska, takie jak „deed poll” lub świadectwo ślubu. Może być również wymagane opłacenie dodatkowej opłaty za zmianę danych w paszporcie.

Zmiana nazwiska może być procesem złożonym, ale z odpowiednią wiedzą i starannością można go przeprowadzić bez większych problemów. Należy pamiętać o informowaniu odpowiednich instytucji o dokonanej zmianie, aby uniknąć problemów administracyjnych w przyszłości.