Polska społeczność w Doncaster nie przestaje wspierać obywateli Ukrainy, gdzie konflikt zbrojny trwa juz od lutego 2022. Poprzednia zbiórka darów dla Ukrainy pokazała, że lokalna społeczność tak polska jak i brytyjska, chcą wspierać sąsiadów Polski.

W Doncaster ciągle zbierany jest sprzęt medyczny, który potem wysyłany jest do szpitali na Ukrainie lub do punktów pomocy przy granicy Ukrainskiej.

’Grupa MedicsTogether została zainicjowana przez pracowników medycznych pracujących na terenie Wielkiej Brytanii, którzy z potrzeby serca pragną ratować ludzkie życia tych, których dotknął konflikt zbrojny.

Naszym celem jest wspieranie szpitali na Ukrainie oraz punktów pomocy medycznej zlokalizowanych na terenach przygranicznych pomiędzy Polską i Ukrainą.

Zajmujemy się pozyskiwaniem sprzętu medycznego na terenie Wielkie Brytanii (nowy oraz używany), który następnie zostaje przetransportowany do Polski, by dalej został rozdystrybutowany na Ukrainie dzięki pomocy fundacji UA Future.’ – mówi jeden z organizatorów akcji.

Więcej informacji o naszej grupie można znaleźć na facebook a także LinkedIn.

Facebook: https://www.facebook.com/MedicsTogether-103584982343422

Link do GoFundMe https://www.gofundme.com/f/g8m86-medical-equipment-for-ukraine

Plakat z informacją jaki sprzęt medyczny jest potrzebny na Ukrainie.