Polska Szkoła Sobotnia w York

Polska Szkoła Sobotnia w Yorku została utworzona w 2009 roku przez Polonijną Organizację w Yorku.

Polska Szkoła w Yorku to nie tylko miejsce, gdzie dzieci polskich emigrantów uczą się języka ojczystego, ale również centrum integracji społecznej i kulturowej dla całych rodzin. Poprzez różnorodne zajęcia, wydarzenia kulturalne i projekty edukacyjne, szkoła stawia sobie za cel nie tylko przekazanie wiedzy językowej, ale także budowanie silnych więzi między Polonią a lokalną społecznością.

Działania Polskiej Sobotniej Szkoły odzwierciedlają silne więzi emocjonalne i kulturowe, które Polonia w York utrzymuje z Polską, tworząc niezastąpiony most między dwoma światami.

Szkoła prowadzi zajęcia w soboty wyznaczone w Kalendarzu szkoły, od 9.30 do 12.30 w budynkach Millthorpe School.

Pragniemy, by Polska Szkoła stwarzała dzieciom solidne warunki do uczenia się przedmiotów ojczystych, poznawania ojczystej mowy, tradycji, kultury i obyczjów, ale również była miejscem zawierania nowych przyjaźni. Staramy się, aby nasi uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia sobotnie, z zapałem angażowali się w życie szkoły oraz rozwijali swoje umiejęści i talenty. Pragniemy kształtować piękne dusze i umysły, formując w młodym pokoleniu Polonii w Yorku wrażliwość na trwałe ideały polskiej tradycji narodowej oraz szacunek i zrozumienie wobec innych kultur i narodów.

Rodziców pragnących, by i ich dzieci mogły czerpać korzyści z uczęszczania do szkoły, zapraszamy do kontaktu.

Mamy poczucie, że tworzymy coś dobrego. Jeśli chcą Państwo mieć udział w tym dziele to zapraszamy do Wolontariatu.

Jak dojechać?

Jeśli planujesz dojechać na zajęcia Polskiej Szkoły, adres budynku to Millthorpe School, znajdujący się przy Nunthorpe Avenue w Yorku, kod pocztowy YO23 1WF.

Kontakt

Adres: Millthorpe School, Nunthorpe Avenue, York YO23 1WF

Strona internetowa: www.szkolawyorku.org.uk

Email: polishschoolyork@gmail.com