Trwają zapisy do Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku

Serdecznie zapraszamy do Polskiej Szkoły Sobotniej w Yorku!

 

TRWAJA ZAPISY

Nasza szkoła jest projektem Organizacji Polonijnej w Yorku i powstała aby poprzez edukację w zakresie przedmiotów ojczystych, działać na korzyść polskich dzieci i ich rodzin mieszkających w Yorku i jego okolicach.

Nasze cele

  • rozwijanie umiejętności pisania i czytania w języku polskim oraz posługiwania się poprawną polszczyzną;
  • przekazywanie wiedzy o kulturze, historii i geografii Polski;
  • kształtowanie u dzieci ciekawości oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy, by mogły rozwijać swe talenty i zainteresowania oraz osiągać dobre wyniki w nauce również poza Polską Szkołą Sobotnią; 

Szkoła All Saints  Upper School, 

Mill Mount, YO24 1BJ, York

Adres www: szkolawyorku.org.uk

e-mail: polishschoolyork@googlemail.com