Język polski drugim językiem w Anglii i Walii!

Według ostatniego spisu powszechnego język polski jest zaraz po angielskim drugim najczęściej używanym językiem w obu krajach.

Spis powszechny z 2011 r. przeprowadzony w Anglii i Walii pokazuje, że język polski dominuje wśród mniejszości narodowych mieszkających w obu krajach. Zaraz po ojczystym języku Słowackiego i Miłosza plasują się języki: pendżabski (punjabi), urdu i bengalski.

Ostatni Census pokazał też, że w 2011 r. 138 tys. osób (0,5 proc. badanej populacji), nie posiadało nawet podstawowej znajomości języka angielskiego a w samym tylko Londynie aż 22 proc. mieszkańców rozmawia na co dzień językiem innym niż angielski.

5 najpopularniejszych języków w Anglii i Walii

  • Angielski (Angielski i Walijski) 49,808,000 – 92.3% populacji
  • Polski 546,000 – 1%
  • Pendżabski 273,000 – 0.5%
  • Urdu 269,000 – 0.5%
  • Bengalski 221,000 – 0.4%