Wywiad z Sylwestrem Zwierzyńskim

Polisch Community Doncaster Sylwester Zwierzyński – prezes SYPC, dziennikarz, wydawca, a przede wszystkim… wolontariusz.

Doncaster4u: Co to jest SYPC, czym się zajmujecie i jakie są wasze cele?

Sylwester Zwierzyński: SYPC czyli South Yorkshire Polish Community jest organizacją, która zajmuje się pracą na rzecz Polonii. Naszym głównym celem jest integracja Polonii z tzw host community (lokalne społeczności) oraz niesienie pomocy naszym rodakom mieszkającum w UK. Staramy się zachęcić Polaków do uczestniczenia w różnych wydażeniach organizowanych przez różne organizacje. Udzielamy pomocy i porad w sprawach pracy, mieszkania, podatków itp. Staramy się robić wszystko by zapewnić polskim obywatelom wiedzę na temat ich praw i obowiązków oraz możliwości jakie daje nam ten kraj.

D4U: Właśnie ukazał się pierwszy numer informatora SYPC.INFO. Do kogo jest on skierowany, jakie informacje zawiera?

SZ: SYPC.INFO zawiera aktualne informacje z regionu bardzo przydatne dla każdego Polaka. W pierwszym numerze można np przeczytać o premierze informatora „Welcome to Donny” napisanego w kilku językach (m.in po polsku) oraz o petycji do rządu UK o zwiększenie nadzoru nad agencjami pośrednictwa pracy. SYPC.INFO mimo, że narazie jest kilkustronnym informatorem zawiera dużo ciekawych wiadomości i będzie wydawany co dwa tygodnie. Ideą tego informatora jest dostarczenie naszym rodakom wiadomości pomocnych w rozwoju i integracji. Znajdą się tu informacje na temat różnych organizacji wspierających biznes i pomagających w znalezieniu pracy, kursów dokształcających (w szczególności tych darmowych), kursów języka angielskiego itp.

D4U: Jak na kilka stron to dużo informacji.

SZ: Tak, jest tego sporo. Byłoby więcej ale nasze fundusze nam na to nie pozwalają. Jesteśmy organizacją wolontaryjną i wszystko co robimy, robimy za darmo. Wydaliśmy tę broszurą za pieniądze zebrane na Refugee Week, a nie było tego dużo. Nastepne numery będą ukazywać się w nakładach zależnych od naszych sponsorów i prenumeratorów. Pieniądze z reklam i prenumeraty pokryją koszty druku i dystrubucji SYPC.INFO. Im więcej stron tym więcej informacji. Nie mamy zamiaru wydawać pieniędzy na drogi, kolorowy papier – nie chcemy być kolejnym polskim magazynem piszącym o plotkach z życia gwiazd. Chcemy dotrzeć do wielu ludzi z dużą ilością bardzo przydatnych informacji.

D4U: Nie jest to pierwszy taki projekt, w który jesteś zaangażowany. Twoje nazwisko jest rozpoznawalne wśród Polonii w Doncaster. Można powiedzieć, że wolontariat to twoje drugie imię.

SZ: Pracą wolontaryjną zająłem się właściwie zaraz po moim przyjeździe do UK. Pomagałem każdemu głównie z załatwieniem urzędowych formalności i w ten sposób zdobyłem dużo doświadczenia. Nawiązałem kontakt z ówczesnym Polish Society in Doncaster, potem zrodził się pomysł wydania gazety i tak powstał magazyn „Polcaster”. Potem związałem się z Northern Refugee Centre i Doncaster Focus Group. Niedawno ukazał się informator „Welcome to Donny” zawierający najważniejsze informacje dla emigrantów, miałem w tym projekcie duży udział. Obecnie pracuję na rzecz SYPC i nad kolejnymi numerami informatora SYPC.INFO

D4U: Gdzie można zdobyć nowy numer SYPC.INFO?

SZ: Jak narazie planujemy rozprowadzać nasz informator w „polskich” sklepach w Doncaster i sąsiednich miastach, ale wszystko zależy od funduszy jakimi dysponujemy. Dlatego zachęcam do prenumeraty SYPC.INFO. Prenumeratorzy otrzymają informator pocztą a my zyskamy dodatkowe fundusze na wydanie i kolportarz następnych numerów. Warto zaznaczyć, że sami robimy to wolontaryjnie a wszystkie pieniądze idą na pokrycie kosztów wydania informatora.

Poczytaj więcej o SYPC.

Kontakt z SYPC: sypc@wp.pl