Stanowisko Polaków w Rotherham i Yorkshire w sprawie publicznych zaniedbań dotyczących molestowania nieletnich na olbrzymią skale.

W związku z ujawnieniem raportu dotyczącego wykorzystywania seksualnego i handlu dziećmi na ogromną skalę w Rotherhamie (co najmniej 1400 ujawnionych przypadków) czujemy się zobowiązani zająć oficjalne stanowisko w imieniu środkowoeuropejskiej imigracji w Rotherhamie i Yorkshire.

 

Źródłowe info: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-south-yorkshire-29027733

http://www.bbc.co.uk/news/uk-28953549

http://www.bbc.co.uk/news/uk-28955170

Jako YTO organizacja social enterprise – przedstawiciele polskiej i środkowoeuropejskiej społeczności w Rotherhamie wyrażamy stanowczą dezaprobatę na brak reakcji i nieudzielenie pomocy przez powołanych do tego urzędników państwowych oraz organizacji pozarządowych, których misją jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży oraz imigrantom.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak przez 16 lat (1997 – 2013) można było przymykać oko na tak drastyczne wydarzenia dziejące się na tak szeroką skale? Nie pojmujemy, jak można było ignorować napływające sygnały, w tym także gotowe raporty?

Nie wyobrażamy sobie zatem, by funkcjonariusze publiczni oraz przedstawiciele sektora charity – ludzie, na których spoczywała ogromna odpowiedzialność, a którzy zawiedli publiczne zaufanie byli godni dalszego piastowania swych funkcji ani jakichkolwiek innych stanowisk publicznych. Żądamy odwołania osób winnych zaniedbań ze stanowisk publicznych.

Osoby poszkodowane powinny otrzymać pomoc i rekompensatę, gdyż stało się to z ‘winy systemu’, który dopuścił do wieloletniego zła.

Przypomnijmy, że o sprawie molestowania i handlu nieletnimi wiedzieli z kolejnych raportów nie tylko urzędnicy państwowi, ale także pracownicy służb i organizacji socjalnych, którzy uczestniczą w komisjach i spotkaniach, także na wysokich stanowiskach. Przes 16 lat nikt nic nie zrobił. Osoby, które są bezpośrednio odpowiedzialne za zaniedbania, powinny zostać ukarane i odsunięte od władzy i piastowania stanowisk publicznych.

Nasze stanowisko jest związane z oficjalnym spotkaniem Voluntary Action Rotherham  dn. 9-go września, podczas którego zostaną podjęte ustalenia w sprawie, o czym poinformujemy Państwa na stronie www.yto.org.uk

Zwracamy się do lokalnych mediów i Imigrantów z Polski i Europy Centralno-wschodniej o oddanie głosu i zajęcie stanowiska w tej sprawie. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta znajduje sie na stronie: https://docs.google.com/a/ufniak.co.uk/forms/d/1GEqeuE_77YabE3uPuUKVFPGvcpEq96zboSHfXVrArl0/viewform?embedded=true

Z poważaniem

Mariusz Staniurski

Chair

Yorkshire Tourist Organiazation Limited

Rotherham