Zapisy na bezpłatną naukę w Polskich Szkołach Internetowych Libratus dla dzieci Polaków przebywających za granicą dobiegły końca!

Zapisy na rok szkolny 2013/2014 do projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus zakończyły się wielkim sukcesem.

 

Ten innowacyjny projekt edukacyjny już od czterech lat wspiera Polaków przebywających za granicą w edukacji ich dzieci i pomaga im w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Nauka w ramach projektu opiera się na filozofii tzw. nauczania domowego, w którym to rodzic pełni rolę nauczyciela dla swojego dziecka. W Polskich Szkołach Internetowych Libratus realizowana jest pełna podstawa programowa na poziomie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii, możliwa jest realizacja materiału z poszczególnych zajęć w dogodnej lokalizacji oraz o dowolnej porze. Każde dziecko, korzystające z takiej formy nauki, po zdaniu egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia klasy i szkoły. Mimo dużego obowiązku, jaki spoczywa na rodzicach pełniących rolę nauczyciela dla swojego dziecka, liczba uczniów każdego roku wzrasta. W projekcie biorą udział dzieci z całego świata, wśród uczniów są osoby niemal z każdego kontynentu.

Opinie rodziców, których pociechy korzystają z bezpłatnej polskiej edukacji, są budujące. Pani Olena z Kataru pisze na blogu: „W efekcie mała ma co tydzień wyznaczaną pracę oraz pewną liczbę lekcji przez sieć. Bardzo sobie je cenię, bo dobrze jest, żeby dziecko miało rozmowy na tematy równonocy, akweduktów i przysłówków z innymi dorosłymi poza mamunią. Bez tej szkoły byłabym już siwa i pozbawiona pazurów. Córki być może też.” Mama z Ammara z Jordanii z kolei twierdzi, iż jej marzenie o polskiej szkole ziściło się: „Polska szkoła jak marzenie! Dziecko może uczyć się, wg wyznaczonego toku, samo z rodzicem, który ma możliwość korzystania z materiałów na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Może zdawać egzamin w jednej ze szkół partnerskich w Polsce i odbierać najprawdziwsze w świecie świadectwo szkolne. I to wszystko BEZPŁATNIE. Jedyny wydatek, jaki trzeba ponieść to koszt podręczników. Zbyt piękne by było prawdziwe? Nie!”

Według pani Ewy z USA „to bardzo wygodna forma edukacji dzieci, bez potrzeby dowożenia do odległych placówek”, pan Jan z Wielkiej Brytanii natomiast uważa, iż „szkoła Libratus to najlepsza alternatywa do nauczania dzieci języka polskiego za granicą”. Takich opinii jest całe mnóstwo. Są one niezwykle cenną wizytówką szkoły, utwierdzającą w przekonaniu, iż ta inicjatywa ma sens. Opinie rodziców są także istotną wskazówką dla innych rodzin przebywających za granicą, które pragną, by ich dzieci uczyły się w języku ojczystym.

Dzięki współpracy z wieloma organizacjami, mediami polonijnymi, partnerami, którzy włączyli się w akcję informacyjną dotyczącą zapisów na rok szkolny 2013/2014 wszystkie dostępne miejsca w Polskich Szkołach Internetowych Libratus zostały wyczerpane. Ogromnie cieszy patriotyczna postawa Polaków i ich chęć nauczania dzieci w języku ojczystym. Pielęgnujmy ten język, skarbnicę naszej historii i kultury, uczmy swoje pociechy mówienia w języku polskim, dzięki czemu zachowają swoją tożsamość i odrębność. Pamiętajmy, iż na naukę języka nigdy nie jest za późno, ale warto zacząć ją jak najwcześniej.

Zapisy na rok szkolny 2014/2015 rozpoczną się w styczniu 2014 roku. W tym roku do projektu przystąpiło bardzo wielu uczniów, którzy po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych będą mieli zagwarantowaną możliwość nauki w kolejnym roku szkolnym. Liczba miejsc dla nowych uczniów w roku szkolnym 2014/2015 będzie więc ograniczona. Już teraz mają Państwo możliwość rezerwacji miejsca dla swojej pociechy poprzez zakładkę “Zapisy” na stronie www.libratus.edu.pl. Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z zapisami o przyjęciu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do szerzenia informacji na temat tej inicjatywy. Wspólnie zadbajmy o to, by każdy Polak mieszkający za granicą dowiedział się o możliwość skorzystania z bezpłatnej polskiej edukacji przez Internet.