Prześladowanie w miejscu pracy — czy przysługuje odszkodowanie w UK?

Prześladowanie pracownika w miejscu pracy wcale nie jest łatwym do rozpoznania zjawiskiem. Dzieje się powoli, sygnały są subtelne, dopiero z czasem zjawisko może narastać.

Wtedy jednak pracownik czuje się już źle, ma obniżoną samoocenę, a w takim stanie trudno przeciwdziałać pewnym zachowaniom. Jak rozpoznać zjawisko mobbingu w pracy? Czy w UK można uzyskać odszkodowanie za prześladowanie w pracy?

Pracownik przesladowany w miejscu pracy w UK

Mobbing w pracy – co wskazuje, że mamy z nim do czynienia?

Do najważniejszych form mobbingu należy upokarzanie pracownika, które może przejawiać się nieuzasadnioną krytyką, plotkowaniem na jego temat, żartami czy sarkazmem wobec pracownika. Izolowanie pracownika to inna forma mobbingu. Lekceważy się to, co ma on do powiedzenia, utrudnia dostęp do ważnych informacji. Z tym też może wiązać się pomniejszanie kompetencji pracownika, które polega na zlecaniu mu zadań poniżej jego umiejętności, pomijanie go w tych projektach, do których ma kompetencje, uniemożliwianie w ten sposób awansu.

Pod pojęciem mobbingu kryje się też zastraszanie pracownika. Złe traktowanie w pracy powinno być zgłoszone pracodawcy, gdyż to on ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. Można z nim o tym porozmawiać lub złożyć skargę na piśmie. W UK pracownik uprawniony jest do odszkodowania, jednak samo udowodnienie mobbingu nie jest łatwe.

Odszkodowanie za mobbing w pracy – kiedy się należy?

Udowodnienie mobbingu w pracy wymaga zebrania bardzo wielu dowodów. Jest to tym trudniejsze, im bardziej osoba czuje się niepewna pracy i swojej znajomości języka. Pracując za granicą, początkowo mamy dużo więcej wątpliwości co do swojej sytuacji niż gdybyśmy byli na swoim, dobrze znanym gruncie. Być może takie okoliczności zachęcają niektóre mobbingujace osoby do wyboru kogoś takiego właśnie na swoją ofiarę.

W takiej sytuacji niestety prześladowane osoby decydują się dłużej zwlekać z działaniem w swojej sprawie. Gdy już ofiara decyduje się tym zająć, powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wykonuje swoją pracę należycie i krytyka, czy obniżenie zadań poniżej kwalifikacji nie wynika z niedbalstwa, czy unikania odpowiedzialności. Następnie należy zastanowić się, w jaki sposób przebiegają zachowania mobbingujące. Z reguły odbywa się to w rozmowach bezpośrednich, przez rozmowy czy wiadomości telefoniczne, pocztą elektroniczną i przez komunikatory internetowe.

Mobbing w pracy UK – jak uzyskać odszkodowanie?

W UK każdy, kto nie z własnej winy doznał urazu lub uszczerbku na zdrowiu, także psychicznym, ma prawo domagać się odszkodowania. Mobbing w pracy UK przyczynia się do pogorszenia kondycji psychicznej, osłabienia wiary w siebie, wywołuje stany lękowe i depresyjne, somatyzacje. W takim stanie może być trudno walczyć o swoje prawa, a tym bardziej że sytuacja dotyczy miejsca pracy, a tym samym często osób przełożonych.

Dlatego warto zgłosić się do kancelarii odszkodowawczej, która podejmie w naszym imieniu odpowiednie kroki. Dopilnuje zebrania wszystkich dowodów: zeznań świadków, korespondencji SMS czy mailowej, nagrań rozmów. Ważne tu będzie też udowodnienie czasu trwania złego traktowania oraz jego skutków na zdrowiu poszkodowanego. Doświadczenie prawników w kancelarii pozwoli na skuteczne postępowanie i ukrócenie takich praktyk wobec pracownika.