Najniższa Krajowa w UK: Stawki na 2024

Co to jest najniższa krajowa w UK?

Najniższa krajowa w Wielkiej Brytanii, znana jako National Minimum Wage (krajowa płaca minimalna) oraz National Living Wage (krajowa płaca minimalna dla osób powyżej 23 roku życia), jest to minimalne wynagrodzenie za godzinę, które pracodawcy muszą płacić swoim pracownikom zgodnie z obowiązującym prawem. Obie stawki zostały wprowadzone w celu ochrony pracowników przed nadmiernym wykorzystywaniem oraz zapewnienia im godziwego wynagrodzenia.

Różnice między stawkami zależą od wieku i statusu pracownika. National Living Wage przysługuje pracownikom, którzy mają 23 lata lub więcej, natomiast National Minimum Wage obejmuje różne grupy wiekowe, w tym osoby między 21 a 22 rokiem życia, osoby między 18 a 20 rokiem życia, poniżej 18 roku życia oraz praktykantów.

Ważne jest, aby pracodawcy przestrzegali ustalonych stawek minimalnych, ponieważ niewypełnienie tych wymagań może prowadzić do konsekwencji prawnych i kar finansowych.

Ile aktualnie wynosi najniższa krajowa w UK?

Obecnie, w latach i 2023/2024, najniższa krajowa w UK różni się w zależności od wieku pracownika. Poniżej przedstawione są aktualne minimalne stawki dla poszczególnych grup wiekowych. W tabeli zawarte są również minimalne stawki godzinowe z poprzednich lat.

Rok podatkowy23 lat i więcej21 do 22 lat18 do 20 latPoniżej 18 latPraktykanci
2024/25£11.44£11.44£8.60£8.60£6.40
2023/24 (obecnie)£10.42£10.18£7.49£5.28£5.28
2022/23£9.50£9.18£6.83£4.81£4.81
2021/22£8.91£8.36£6.56£4.62£4.30
2020/21£8.72£8.20£6.45£4.55£4.15
2019/20£8.21£7.70£6.15£4.35£3.90
2018/19£7.83£7.38£5.90£4.20£3.70

Warto zaznaczyć, że minimalne stawki zmieniają się co roku w kwietniu, dlatego ważne jest, aby pracownicy i pracodawcy śledzili aktualne przepisy, aby upewnić się, że przestrzegają obowiązujących wymogów płacy minimalnej.

Od kwietnia 2024 osoby w wieku 21 lat i więcej będą upoważnione do pobierania National Living Wage

Przez ostatnie lata, minimalna płaca w UK uległa systematycznym zmianom w celu dostosowania jej do zmieniających się warunków gospodarczych i zapewnienia pracownikom godziwego wynagrodzenia. Przykładowo, w 2019 roku minimalna płaca wynosiła £8.21 na godzinę, a następnie wzrosła do £8.72 na godzinę w 2020 roku, aż osiągnęła obecną wartość w roku 2022.

Dbałość o dostosowywanie najniższej krajowej w UK jest kluczowym elementem w celu zagwarantowania godziwego wynagrodzenia pracownikom, a także podnoszenia jakości życia dla osób zarabiających na minimalnym poziomie płacy.

Kto jest upoważniony do otrzymania najniższej krajowej?

Aby otrzymać płacę minimalną lub National Living Wage w Wielkiej Brytanii, pracownicy muszą spełniać określone wymogi wiekowe.

Płaca minimalna (National Minimum Wage) dotyczy większości pracowników w kraju. Wszyscy pracownicy, którzy osiągnęli wiek opuszczenia szkoły, mają prawo do otrzymywania minimalnej stawki płacy za godzinę. Wiek opuszczenia szkoły w Wielkiej Brytanii wynosi zazwyczaj 16 lat. Dlatego od tego momentu pracownicy są uprawnieni do płacy minimalnej, która może różnić się w zależności od grupy wiekowej.

Natomiast National Living Wage to najwyższa stawka płacy minimalnej, która jest przyznawana pracownikom w wieku 23 lat i więcej. Oznacza to, że pracownicy, którzy osiągnęli 23. rok życia, mają prawo do otrzymywania wyższej stawki płacy minimalnej, znaną jako National Living Wage. Ta stawka jest wyższa od standardowej płacy minimalnej, aby odzwierciedlić wyższe wymagania i koszty życia dla osób w tym przedziale wiekowym.

Warto również zaznaczyć, że umowy o pracę, które definiują stawkę wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej, nie są prawnie wiążące. To oznacza, że jeśli pracownik ma umowę o pracę, która określa niższe wynagrodzenie niż płaca minimalna, to taka umowa nie jest zgodna z obowiązującym prawem i pracownik ma prawo do zarabiania nie mniej niż ustalona najniższa krajowa. Płaca minimalna jest ustawowo ustalona i pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania tych stawek płacy, aby zapewnić uczciwe wynagrodzenie pracowników.

Osoby bez prawa do minimalnej krajowej w UK

Wyjątki od otrzymywania płacy minimalnej, takie jak osoby samozatrudnione, dyrektorzy firm, wolontariusze itp.

Inne pomocne źródła na temat najniższej krajowej w Wielkiej Brytanii:

Linki do stron internetowych zawierających szczegółowe informacje na temat płacy minimalnej w UK.

The National Minimum Wage and Living Wage