Jak złożyć kondolencje po angielsku? Przykłady (z tłumaczeniem)

Kiedy ktoś, kogo znamy lub kochamy, traci bliską osobę, ważne jest, aby okazać im wsparcie i wyrazy współczucia. Jeśli nie mówisz w języku polskim, może być trudno znaleźć odpowiednie słowa, aby wyrazić swoje kondolencje. W tym artykule podzielimy się przykładami i wzorami kondolencji po angielsku, które pomogą Ci wyrazić swoje uczucia w trudnych chwilach.

Moje kondolencje po angielsku – jak powiedzieć?

Kiedy dowiadujemy się o czyjejś straty, pierwszym naturalnym odruchem jest wyrażenie kondolencji. Poniżej znajdują się kilka przykładów, jak możesz to zrobić po angielsku:

 1. „I am so sorry for your loss.” (Przepraszam za Twoją stratę.)
 2. „Please accept my deepest condolences.” (Proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje.)
 3. „My thoughts and prayers are with you and your family during this difficult time.” (Moje myśli i modlitwy są z Tobą i Twoją rodziną w tym trudnym czasie.)
 4. „I can’t imagine what you must be going through, but please know that I am here for you.” (Nie wyobrażam sobie, przez co musisz przechodzić, ale proszę wiedz, że jestem tu dla Ciebie.)
 5. „Sending you love and strength as you navigate this difficult time.” (Wysyłam Ci miłość i siłę, gdy pokonujesz ten trudny czas.)

Kondolencje dla rodziny po angielsku – wzory

Kiedy wyrażamy kondolencje rodzinie zmarłej osoby, ważne jest, aby być delikatnym i wyrazić swoje wsparcie. Poniżej znajdują się przykłady kondolencji po angielsku dla rodziny:

 1. „Please accept my heartfelt condolences on the loss of your loved one. May their soul rest in peace.” (Proszę przyjmijcie moje najgłębsze kondolencje z powodu utraty Waszej ukochanej osoby. Niech ich dusza spoczywa w pokoju.)
 2. „I am deeply sorry for your loss. Your loved one will be greatly missed and always remembered.” (Jest mi niezmiernie przykro z powodu Waszej straty. Wasza ukochana osoba będzie bardzo brakowała i zawsze będzie pamiętana.)
 3. „Words cannot express how sorry I am for your loss. Your loved one was a beautiful soul and will be dearly missed.” (Słowa nie są w stanie wyrazić, jak bardzo mi przykro z powodu Waszej straty. Wasza ukochana osoba była piękną duszą i będzie bardzo brakowała.)
 4. „May the memories of your loved one bring you comfort during this difficult time. You have my deepest sympathies.” (Niech wspomnienia Waszej ukochanej osoby przyniosą Wam pocieszenie w tym trudnym czasie. Wyrażam Wam najgłębsze kondolencje.)

Krótkie kondolencje po angielsku – przykłady

Czasami wystarczy kilka krótkich słów, aby wyrazić swoje kondolencje. Oto kilka przykładów krótkich kondolencji po angielsku:

 1. „Sorry for your loss.” (Przepraszam z powodu Waszej straty.)
 2. „Thinking of you during this difficult time.” (Myślę o Tobie w tym trudnym czasie.)
 3. „Sending you love and strength.” (Wysyłam Ci miłość i siłę.)
 4. „Please know that I am here for you.” (Proszę wiedz, że jestem tu dla Ciebie.)
 5. „May their soul rest in peace.” (Niech ich dusza spoczywa w pokoju.)

Religijne kondolencje po angielsku

Jeśli osoba, której składasz kondolencje, wierzy w jakąś religię, możesz również skorzystać z religijnych wyrażeń kondolencyjnych. Oto kilka przykładów religijnych kondolencji po angielsku:

 1. „May God grant you strength and peace during this difficult time.” (Niech Bóg obdarzy Cię siłą i pokojem w tym trudnym czasie.)
 2. „Sending prayers and blessings to you and your family.” (Wysyłam modlitwy i błogosławieństwa tobie i twojej rodzinie.)
 3. „May God’s love surround you and bring you comfort.” (Niech miłość Boga otacza cię i przynosi pociechę.)
 4. „May your faith give you strength as you navigate through this loss.” (Niech twoja wiara daje ci siłę w pokonywaniu tej straty.)

Formalne kondolencje dla współpracowników po angielsku

Kiedy tracimy kolegę z pracy lub klienta, ważne jest, aby wyrazić swoje kondolencje w sposób profesjonalny. Poniżej znajdują się przykłady formalnych kondolencji dla współpracowników po angielsku:

 1. „I am deeply sorry for your loss. [Name] will be greatly missed and their contributions to our team will never be forgotten.” (Jest mi niezmiernie przykro z powodu Waszej straty. [Imię] będzie bardzo brakowało, a ich wkład w nasz zespół nigdy nie zostanie zapomniany.)
 2. „Please accept my sincere condolences on the passing of [Name]. They were a valued member of our team and will be deeply missed.” (Proszę przyjąć moje szczere kondolencje z powodu odejścia [Imię]. Byli cenionym członkiem naszego zespołu i będą bardzo brakować.)
 3. „Our thoughts are with you and your team during this difficult time. [Name] will always be remembered for their dedication and hard work.” (Myślimy o Tobie i Twoim zespole w tym trudnym czasie. [Imię] zawsze będzie pamiętane za swoje zaangażowanie i ciężką pracę.)

Napisy na szarfę pogrzebową

Kiedy składamy kondolencje na pogrzebie, często jest możliwość umieszczenia napisu na szarfie pogrzebowej. Oto kilka pomysłów na napisy po angielsku:

 1. „Forever in our hearts” (Na zawsze w naszych sercach)
 2. „Rest in peace” (Spoczywaj w pokoju)
 3. „In loving memory” (W pamięci miłości)
 4. „Always remembered, never forgotten” (Zawsze pamiętany, nigdy nie zapomniany)
 5. „Gone but never forgotten” (Odszedł, ale nigdy nie zapomniany)

Jak jeszcze składa się kondolencje po angielsku?

Kondolencje mogą być wyrażane na wiele różnych sposobów. Oto kilka innych sposobów, w jakie można składać kondolencje po angielsku:

 • Przez wysłanie kartki kondolencyjnej.
 • Poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub SMS-a.
 • Osobiście, podczas spotkania z bliskimi osoby, która przeżywa stratę.
 • Przez zorganizowanie małej ceremonii pamięci dla zmarłej osoby.

Słownik Popularne słowa z polskim tłumaczeniem

 • Kondolencje – Condolences
 • Strata – Loss
 • Współczucie – Sympathy
 • Pogrzeb – Funeral
 • Modlitwa – Prayer
 • Dusza – Soul
 • Pokój – Peace
 • Wiara – Faith
 • Szacunek – Respect
 • Ból – Grief

FAQs

Jak złożyć kondolencje po angielsku?

Możesz złożyć kondolencje po angielsku, używając takich wyrażeń jak „I am sorry for your loss” albo „Please accept my deepest condolences”. Możesz również dostosować swoje kondolencje do sytuacji, używając odpowiednich słów i wyrażeń.

Jak napisać krótkie kondolencje?

Krótkie kondolencje można napisać w kilku prostych słowach, takich jak „Sorry for your loss” albo „Sending you love and strength”. Ważne jest, aby wyrazić swoje wsparcie i współczucie w sposób zwięzły.

Co powiedzieć, gdy ktoś umrze?

Kiedy ktoś umrze, ważne jest, aby wyrazić swoje kondolencje i wsparcie dla rodziny i bliskich. Możesz powiedzieć coś w stylu „I am so sorry for your loss” albo „Please know that I am here for you”.

Kiedy składać kondolencje?

Najlepiej składać kondolencje jak najszybciej po śmierci osoby, aby pokazać wsparcie i troskę. Jeśli nie jesteś w stanie osobiście złożyć kondolencji, możesz wysłać kartkę kondolencyjną lub wysłać wiadomość e-mail.

To są tylko kilka przykładów i wzorów kondolencji po angielsku. Pamiętaj, że najważniejsze jest wyrażenie swojego wsparcia i troski w sposób szczery i autentyczny.