Where are we now? – Zbiorowy portret polskiej społeczności na Wyspach

Eksperci Centrum Stosunków Międzynarodowych przeprowadzili badanie wśród Polaków w Wielkiej Brytanii w celu zdobycia wiedzy na temat ich poczucia przynależności do ojczyzny. Wnioski zostały opublikowane w raporcie, który pomoże MSZ w opracowywaniu działań skierowanych do Polonii z ostatniej fali emigracji. Z najciekawszych wypowiedzi zmontowano klipy filmowe, składające się na zbiorowy portret polskiej społeczności na Wyspach. 

 

Celem wywiadów – przeprowadzonych na zróżnicowanej pod względem wieku, płci, wykształcenia, sytuacji zawodowej, materialnej i rodzinnej grupie Polaków mieszkających od kilku lat w Londynie – było zdobycie wiedzy na temat poczucia przynależności nowej fali polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii do kraju ojczystego oraz ocena gotowości powrotu emigrantów do Polski. Odpowiedzi przedstawione zostały w specjalnym raporcie, klipach filmowych i krótkich profilach uczestników badania. Projekt pozwolił na ukazanie interesującego portretu zbiorowego polskiej społeczności emigrantów ostatniej fali przebywających na Wyspach, zdefiniowanie barier i bodźców ich ewentualnego powrotu do Polski oraz wyłonienie rekomendacji, jak można wzmacniać polską tożsamość i związki z krajem tych, którzy do niego nie wrócą. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu MSZ Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.

Wypowiedzi uczestników badania: 

https://www.youtube.com/watch?v=IvBIJcrWXMw&list=PL32SQy7wQpC-s8upED3kifMyAL-k39xpo&noredirect=1

Strona www projektu

Została uruchomiona strona internetowa projektu w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej na podstronie Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych. Znajdują się tam informacje o projekcie, szczegółowy raport, profile uczestników badania oraz klipy filmowe.

http://wherearewenow.csm.org.pl/

{youtube}IvBIJcrWXMw{/youtube}

Centrum Stosunków Międzynarodowych prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, wydaje publikacje, organizuje konferencje i spotkania, uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z podobnymi instytucjami w wielu krajach. Tworzy forum debaty i wymiany idei w sprawach polityki zagranicznej, relacji między państwami oraz wyzwań globalnego świata. W dotychczasowej swojej działalności CSM szczególny nacisk kładło na problematykę NATO i bezpieczeństwa międzynarodowego, różnych aspektów integracji europejskiej oraz funkcjonowania Polski w UE, stosunków transatlantyckich, szeroko pojętej polityki wschodniej, migracji, polityki klimatycznej i energetycznej, bilateralnych i multilateralnych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Działania CSM są prowadzone w ramach następujących programów strategicznych: Program Europejski, Polityka Światowa, Program Energetyczny, Migracje. www.csm.org.pl