Polki najczęściej rodzącymi emigrantkami na Wyspach

W Wielkiej Brytanii Polki rodzą średnio pięćdziesięcioro dzieci dziennie, najwięcej spośród wszystkich imigrantów na Wyspach – wylicza londyński dziennik „Daily Mail”.

 

 

Według przytaczanych przez gazetę statystyk, co trzydzieste siódme dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii ma matkę Polkę. W zeszłym roku na Wyspach urodziło się prawie 20 tysięcy naszych rodaków. W pierwszej połowie tego roku liczba nowonarodzonych Polaków wzrosła sześciokrotnie. „Daily Mail” nazywa to nowe zjawisko „imigranckim baby boom”.

 

Matka co czwartego urodzonego w Wielkiej Brytanii noworodka pochodzi spoza Wysp. Eksperci cytowani przez londyński dziennik zwracają uwagę, że ta liczba będzie wzrastać, ze względu na bardzo dobre warunki socjalne.

 

Wcześniej najwięcej dzieci rodziły matki pochodzące z Pakistanu.

 

Źródło: Onet.pl