Nauka i praca w branży elektrycznej

Charakter pracy w branży elektrycznej i związane z nią obowiązki będą sie różnić w zależności od środowiska w jakim dana osoba pracuje, a także od zdobytych kwalifikacji.

 

Artykuł ten powstal z myślą o osobach zainteresowanych rozpoczęciem pracy w branży elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem chęci podjęcia szkoleń i rozwoju kariery zawodowej.

Postaramy sie przedstawić kilka aspektów pracy w zawodach elektrycznych i skoncentrujemy się na stronie edukacyjnej a także profesjonalnym rozwoju zawodowym.

Zakres pracy w przemyśle elektrotechnicznym dzieli się na kilka obszarów, tj. instalacje elektryczne, dbanie o bezpieczeństwo systemów zasilania, paneli kontroli sterowania, urzadzeń elektrycznych, a także zarzadzania systemem ruchu.
Elektrycy moga pracować nad szerokim zakresem projektów, zaczynając od dostarczania zasilania elektrycznego do gospodarstw domowych a kończąc na braniu udziału w projektach z zakresu inżynierii elektrycznej.
Aby pracować jako wykwalifikowany elektryk w UK należy zdobyć kwalifikacje zawodowe na poziomie „trzecim”, tzw. „level 3”, które sa rozpoznawane przez organizacje branżowe.

Kwalifikacje są zazwyczaj zdobywane podczas pracy, aczkolwiek dodatkowe szkolenia moga być wymagane w specjalistycznych dziedzinach jak na przykład instalacja paneli solarnych.

Bardzo popularnym sposobem na zdobycie kwalifikacji i doświadczenia w zawodzie elektryka jest odbycie stażu tzw. „apprenticeship”. Polega to na połączeniu nauki z pracą i zazwyczaj potrzeba od 2 do 4 lat aby tyze sposobem zdobyc pełne kwalifikacje w zawodzie.

Dla wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć ogólną wiedzę zawodową przed rozpoczęciem pracy lub stażu w branży elektrycznej, istnieje możliwość podjecia kursu w collegu. Kurs będzie polegał na zdobyciu teorii, informacji o higienie i bezpieczeństwie pracy, a także zdobyciu praktycznych umiejętności przydatnych w wykonywaniu pracy elektryka.

Ci, którzy zdobyli kwalifikacje i doświadczenie elektryczne poza granicami UK będą musieli je zarejestrować i potwierdzić, aby upewnić się, czy kwalifikacje te sa zgodne z regulacjami brytyjskimi.

Natomiast ci, którzy mają doświadczenie i umiejętności wykonywania pracy w branży elektrycznej ale nie posiadaja formalnych formalnych kwalifikacji na potwierdzenie tychże umiejętności  będą mieć okazję odbycia testu sprawdzającego aby móc pracować zgodnie z branżowymi regulacjami.

Nawiazując do rozwoju kariery w przemyśle elektrycznym, możemy mówić o różnych możliwościach rozwoju, szczególnie dzisiaj, kiedy to sektor elektryki rozwija sie dynamicznie w kierunku wykorzystywania „energii odnawialnych”. Dzięki dodatkowym kursom i szkoleniom profesjonaliści z branży elektrycznej będą mogli instalować i utrzymywać nowoczesne technologie takie jak: instalacja paneli solarnych czy turbin wiatrowych na małą skalę.
Osoby zainteresowane dalszym rozwojem zawodowym mogą także rozważyć możliwość nauki na uniwersytecie zdobywając kwalifikacje akademickie w tematach takich jak: technika budowlana, inżynieria elektryczna czy też technologie energii odnawialnej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak rozpocząć lub rozwijać swoją karierię w przemyśle elektrycznym, a w szczególności:

  • Jakie kursy podjąć i jak je sfinansować;
  • Na czym polega odbycie stażu „apprenticeship”;
  • Jak rozpoznać kwalifikacje zdobyte poza UK;
  • Jak wykorzystać swoje umiejętności i w jaki sposób je udoskonalić

Zapraszamy do kontaktu z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi w National Careers Service. Wybierając numer 0800 093 1114 w godzinach od 9.00 do 17.00 w dniach od poniedziałku do piątku, istnieje możliwość porozmawiania z doradcą w języku polskim.

Zapraszamy.