Co sądzisz o opiece psychiatrycznej za granicą?

Fundacja Wemenders postanowiła wesprzeć osoby przebywające na emigracji, w poszukiwaniu odpowiedzialnych, sumiennych  specjalistów zdrowia psychicznego.

 

Działania, jakie podejmujemy, ogniskują się nie tylko na pracy nad zwiększeniem dostępności do pomocy psychologicznej, ale również na pracy z lekarzami i terapeutami. Naszą misją jest promowanie humanistycznego i całościowego  podejścia  do leczenia. W związku z powyższym chcielibyśmy spytać emigrantów o przekonania na temat zawodu psychiatry i stanu psychiatrii zagranicą.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w pracach zbiorczych, podczas wykładów i konferencji naukowych. Dane metrykalne służą jedynie informacji statystycznej. Zadanie nie powinno zająć więcej niż 10 minut. Za pomoc serdecznie dziękujemy.

Link do ankiety: http://www.polonia-ankieta.xt.pl

 

Fundacja Wemenders została założona w 2006 roku. Głównymi celami statutowymi Fundacji są budowanie świadomości społecznej oraz wspieranie osób poszukujących pomocy w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chorób cywilizacyjnych. Poprzez działania edukacyjne i poszerzanie wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych Fundacja zwiększa dostępność informacji i świadomość młodzieży oraz dorosłych w tym zakresie.

Obok szerzenia wiedzy, misją Fundacji jest ułatwienie komunikacji pomiędzy osobami szukającymi pomocy a jednostkami tej pomocy udzielającymi w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chorób cywilizacyjnych. Budując społeczność zarówno osób poszukujących pomocy, jak i jednostek jej udzielających, Fundacja aktywnie wpływa na ułatwianie dostępu do swobodnej wymiany doświadczeń oraz zwiększa możliwość uzyskania wsparcia w procesie powrotu do zdrowia.

Jednocześnie poprzez wspieranie innych projektów i funkcjonujących podmiotów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i działalności w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia chorób cywilizacyjnych, Fundacja przyczynia się do zmiany nastawienia społecznego oraz kształtu działań, jakie są podejmowane w celu zwiększenia efektywności profilaktyki oraz leczenia.

Adres internetowy: http://www.wemenders.pl