Zostań kierowcą samochodów ciężarowych LGV/HGV w Wielkiej Brytanii

Zobacz jak wygląda praca kierowcy samochodów ciężarowych w UK.

 

Artykuł ten powstał aby przybliżyć czytelnikowi charakterystykę zawodu kierowcy dużych samochodów ciężarowych w UK oraz wskazać jakie warunki muszą być spełnione aby móc podjąć tego rodzaju zatrudnienie w Wielkiej Brytanii.

 

‘LGV’ oznacza duże samochody ciężarowe, natomiast ‘HVG’ oznacza ogólnie pojazdy cieżarowe i była to nazwa tego zawodu funkcjonuąca w przeszłości.  Jako kierowca LGV możesz prowadzić pojazdy o tonażu powyżej 7,5 tony w tym różnego rodzaju samochody ciężarowe (sztywne, przegubowe), cysterny, tankowce, transportery, naczepy i różnego rodzaju przyczepy.

Obowiązki kierowcy LGV głównie skupiają się na transporcie i doręczaniu towarów pomiędzy dostawcami i klientami. Zazwyczaj jest to dystrybucja towarów pomiedzy różnorakimi halami magazynowymi, centrami dystrybucyjnymi, składnicami towarów i magazynami na całym terenie Wielkiej Brytanii jak również poza jej granicami.

Oprócz prowadzenia dużych pojazdów ciężarowych, Twoje obowiązki jako kierowcy LGV będą obejmować również planowanie harmonogramów dostaw i dróg transportu, nadzór lub pomoc w załadunku i rozładunku towarów i oczywiście wypełnianie dokumentacji dostaw.

W zależności od sytuacji możesz również wykonywać drobne rutynowe prace konserwacyjne przed i po podróży.

Możemy zadać pytanie: jakie umiejętności i doświadczenie jest niezbędne aby móc wykonywać ten zawód?
Osoby zainteresowane tego rodzaju pracą przede wszystkim powinny wykazywać doskonałe umiejętności prowadzenia pojazdów mechanicznych, dużą umiejętność koncentracji przez długi okres czasu i pracy na samodzielnym stanowisku. Ze wzgledu na możliwość zmian i występowania trudności w ruchu drogowym, zadaniem kierowcy bedzie również bieżące kontrolowanie sytuacji w ruchu drogowym podczas jazdy i zmiany trasy wynikające z potrzeby ominięcia nieprzewidzianych przeszkód.

Bardzo ważne jest w tym zawodzie zrozumienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy włączając zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również szereg umiejętności interpersonalnych niezbędnych w komunikowaniu się z klientami. Ważne są również umiejętności związane z wypełnianiem dokumentacji dostaw a więc wymagana jest znajomość języka angielskiego na co najmniej podstawowym poziomie jak również odpowiedni poziom sprawności fizycznej niezbędny przy załadunku i rozładunku przewożonego towaru.

Istnieje szereg wymogów, które należy spełnić jeżeli chcesz zostać kierowcą dużych samochodów ciężarowych i podjąć zatrudnienie w UK. Wymogi te dotyczą przede wszystkim posiadania specjalistycznych uprawnień poprzedzonych szkoleniami, posiadania odpowiedniego doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju pojazdów jak również posiadania odpowiednich zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z National Career Service. Udzielamy darmowych porad zawodowych a wybierając numer 0800 093 1114 w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku będziesz miał możliwość porozmawiania z doradcą w języku polskim. ZAPRASZAMY.